GARANTINIŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Visoms MOBISERVIS.LT parduodamoms prekėms yra taikoma gamintojo arba MOBISERVIS.LT garantija. Prekės garantinis laikotarpis ir sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir/arba garantiniame talone.Sugedus prekei, pirktai iš elektroninės parduotuvės MOBISERVIS.LT, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs turite kreiptis garantiniame talone nurodytais prekės garantinio remonto aptarnavimo serviso adresais arba prekės garantiniam aptarnavimui pristatykite į mūsų MOBISERVIS saloną Fabijoniškių g. 2A, Vilniuje.

Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą ir prekės garantinį taloną bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Pastaba: nuo 2010 m. rugsėjo 09 d. prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas.

Jei nutiktų taip, kad MOBISERVIS pirkta prekė garantiniu laikotarpiu sugedo:
Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai;
Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai;
Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį lapą (jei jis konkrečiai prekei yra reikalingas);
Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir priedams. Dažniausiai garantija taikoma tik mechaninėms prietaiso dalims. Tačiau iškilus problemai, visada rekomenduojame susisiekti su MOBISERVIS.LT atsakingu asmeniu el. paštu: [email protected], arba telefonu 8 633 300 33, kuris suteiks visą reikiamą informacija, bei pasiūlys priimtiniausią problemos sprendimo būdą.


Garantija negalioja šiais atvejais:
Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro);
Atsiradus gedimams dėl elektros tinklų sutrikimo;
Esant nestabiliam įtampos tiekimui (jei patalpoje, kurioje naudosite prekę yra įtampos svyravimai, rekomenduojama įsigyti įtampos reguliavimo prietaisą, kurio pagalba išvengsite nemalonumų, kadangi garantija dėl įtampos svyravimų sukeltų gedimų netaikoma);
Atsiradus gedimams dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų;
Atsiradus gedimams ar pažeidimams dėl valymo, skutimo, subraižymo;
Prietaisas buvo sąmoningai ar dėl neatsargumo, sutrenktas, sugadintas, ardytas;
Atsiradus gedimams dėl į prietaiso vidų patekusių skysčių ar pašalinių dalelių (dulkių, smėlio, cheminių medžiagų, maisto ir kt.);
Atsiradus rūdims, spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
Jei serijinis numeris pakeistas, nutrintas, arba jo nepavyksta nustatyti;
Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio rašto taisyklių.
Garantija netaikoma mechaniškai pažeistoms dalims ir priedams.


Atkreipiame dėmesį, kad:
visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką, t.y. garantija nepratęsiama;
informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
Atnešus taisyti prekę pirktą ne iš mūsų arba negaliojant garantijai, paslaugų teikimo sąlygos:
Atsiimant prietaisą, būtina patikrinti ar grąžinama visa atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos pretenzijos po prekės grąžinimo nepriimamos.
Prieš atiduodant bet kurį prietaisą diagnostikai ir remontui atlikti, už duomenų atsarginės kopijos pasidarymą atsako klientas. UAB DEITEKA neatsako pirkėjui už duomenų praradimą diagnostikos ir remonto metu, bei nuostolius atsiradusius, dėl duomenų praradimo.
Remonto metu panaudotoms detalėms taikomos 1mėn. garantija, bet netrumpesnė, negu detalių tiekėjo nustatytas garantijos terminas
Jei prietaiso suremontuoti neįmanoma ar klientas atsisako prietaiso remonto, prekė grąžinama klientui, o klientas apmoka gedimo diagnostikos išlaidas.
Jei atlikus remontą, klientas prekės neatsiima, MOBISERVIS.LT turi teisę prekės nebesaugoti, jeigu suėjo 6 ( šeši ) mėnesiai nuo prekės pristatymo į  MOBISERVIS.LT saloną.
Be techninio aptarnavimo kvito prietaisas negrąžinamas. Pametus šį kvitą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

SVARBU: Jeigu paaiškės, kad įrenginys turi kitą nei pirminės apžiūros metu aptiktą gedimą, Jus informuosime telefonu. Taip pat įspėsime jeigu darbų ar detalių kaina viršys iš anksto sutartą. Už kitus, nei pirminės apžiūros metu aptiktus gedimus atsako klientas.

 

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Jūs turite teisę atsisakyti pirkinio, pranešdami mums apie tai raštu (el. paštu: [email protected] arba registruotu laišku MOBISERVIS salono adresu: Fabijoniškių g. 2A, Vilnius, 07109, Lietuva per 7 (septynias) dienas nuo prekės pristatymo dienos. Rekomenduojame prieš grąžinant prekes sutarti su MOBISERVIS atsakingu darbuotoju el. paštu: [email protected] arba telefonu: 8 633 300 33 dėl prekės grąžinimo, kuris Jums pagelbės visais klausimais.

DĖMESIO: Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, MOBISERVIS įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217"


Grąžinamos prekės turi atitikti nurodytus reikalavimus:
Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, nepraradusi prekinės išvaizdos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, mes nepriimame daikto grąžinimui.
Grąžinant ekranus ar lietimui jautrius stikliukus (digitaizerius), kitas apklijuotas prekes, visos apsauginės plėvelės turėtų būti nenuplėštos ir neturėtų būti perklijuotos.
Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);